Wschowskie prace braci Stankiewiczów ze zbiorów Muzeum Ziemi Wschowskiej – frotaże powstałe na miejscowym Staromiejskim Cmentarzu Ewangelickim zostały zaprezentowane w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Do końca czerwca 2015 r. każdy może obejrzeć wystawę: „KAMIEŃ, FARBA, PAPIER. Wschowskie frotaże Eugeniusza i Janusza Stankiewiczów” w historycznej Wieży Matematycznej w gmachu UWr przy Pl. Uniwersyteckim 1. Ekspozycja obok dzieł artystów ukazuje także wyjątkowość  najstarszej nowożytnej nekropolii w Polsce. Tajemnicze symbole, emblematy oraz urok przyrody przenikają się wzajemnie, zachęcając wędrowca do bliższego poznania dziejów królewskiego miasta na zachodnich rubieżach Rzeczpospolitej.

Współpraca dwóch muzeów, wschowskiego i wrocławskiego, zaowocowała znakomitym projektem.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy 27 lutego 2015 r. dyrektor Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Jan Harasimowicz podkreślił znaczenie wschowskiego cmentarza, rolę Wschowy w dziejach reformacji środkowoeuropejskiej, postaci pastora Valeriusa Herbergera. Zaproszeni goście z uwagą wysłuchali Janusza Stankiewicza, który podzielił się wspomnieniami o Wschowie i okolicznościach powstania frotaży. Wystawa stała się przestrzenią spotkania wschowian, tych mieszkających aktualnie w mieście z tymi, którzy tak jak bracia Stankiewiczowie wyjechali do Wrocławia.

Dopełnieniem opowieści o Wschowie i jej dziedzictwie kulturowym jest polsko-niemiecka wystawa planszowa przygotowana przez stowarzyszenie Czas A.R.T. w 2013 r.: „Wschowski Syjon czyli obrazy z życia wschowskiej parafii luterańskiej w XVI-XVIII w.”

W historii Muzeum Ziemi Wschowskiej nie było jeszcze takiej wystawy jak również promocji Wschowy i jej zabytków we Wrocławiu! „Kierunek Kultura! Promocja regionu przez kulturę” – sprawdzony standard.