Muzeum Ziemi Wschowskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa na wykład prof. dr. hab. Jana Burdukiewicza, pt. „Osadnictwo społeczności zbieracko-łowieckich sprzed 15-10 tys. lat w okolicach Wschowy”.
Profesor jest kierownikiem Zakładu Epoki Kamienia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także pełni funkcję prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych. Ponadto jest on aktywnym członkiem wielu polskich i zagranicznych stowarzyszeń (m. in. Międzynarodowej Unii Nauk Pre- i Protohistorycznych, Komisja XXXI „Paleolit schyłkowy Wielkiego Niżu Europejskiego”, European Society for the Study of Human Evolution i Society for American Archaeology). Spod jego pióra wyszły dziesiątki naukowych publikacji, z których szereg zostało wydanych poza granicami naszego kraju.
Spośród licznych zainteresowań badawczych Profesora, najważniejsze miejsce zajmuje okres paleolitu, to jest starszej epoki kamienia. Szczególnym zainteresowaniem Profesor obdarzył schyłkowopaleolityczne kultury łowców reniferów, zamieszkujących wówczas tundrowe połacie Niżu Europejskiego. Prowadził on przez wiele lat intensywne badania nad osadnictwem tego okresu, rozwijającego się niegdyś w dolinie Kopanicy; zajmującej południową część gminy Wschowa, nieopodal wsi Siedlnica i Olbrachcice. Wyniki tych badań już dziś weszły na trwałe do historii archeologii.
5 maja 2016 roku, w rezydencji jezuickiej przy Placu Farnym 3, odbędą się dwa wykłady – o godz. 12:00 i 16.00 – zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, a także grupy szkolne!

 

wykładarcheologiczny33