W związku z przypadającą na 11 listopada 99. rocznicą odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów w Muzeum Ziemi Wschowskiej zagościła wystawa przygotowana przez Archiwum Państwowe w Lesznie pt. „Południowo-zachodnia Wielkopolska w walce o niepodległość”. Na planszach przedstawiono dążenia Polaków do odzyskania niepodległości w okresie zaborów, a także podczas II wojny światowej. Szczególnie wyeksponowano pod tym względem region leszczyński, a w tym znaczne obszary wchodzące w obszar historycznej ziemi wschowskiej. Na wystawę serdecznie zapraszamy do 15 grudnia br. do siedziby muzeum przy placu Farnym 3.

Choć Wschowa ostatecznie nie znalazła się w granicach odrodzonej Polski po zakończeniu I wojny światowej (nastąpiło to dopiero w 1945 roku, miasto znajdowało się pod zaborem przez 152 lata), chcielibyśmy przypomnieć wkład wschowian i osób związanych ze Wschową, działających na przełomie XIX i XX wieku, w odzyskanie niepodległości Polski. Mowa tu oczywiście o działalności wschowskiego Towarzystwa im. Tomasza Zana – które wychowało szereg wybitnych polskich patriotów – a także innych organizacji oraz osób i rodzin z całego ówczesnego powiatu wschowskiego. Należy pamiętać, że polski ruch patriotyczny we Wschowie działał od okresu nasilania się kulturkampfu aż po rozbicie wschowskiej konspiracji w wyniku masowych aresztowań przeprowadzonych 7 stycznia 1919 roku.

Przez najbliższe miesiące będziemy publikować na naszej stronie internetowej, facebooku oraz w lokalnej prasie krótkie teksty poruszające tę problematykę, które wprowadzą Państwa w zagadnienia przypadającej za rok setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

niepodległość 2017 ok