Muzeum Ziemi Wschowskiej otrzymało specjalne wyróżnienie dla organizatorów wydarzeń w ramach jubileuszowej 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w uznaniu za wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego. Jest to kolejne wyróżnienie dla wschowskiej odsłony EDD, ponieważ działania Muzeum zostały dostrzeżone również w roku 2016.
Z radością przekazujemy Państwu – osobom, które często wspierają nas i z nami wspóln
ie działają – relację, którą przygotował Narodowy Instytut Dziedzictwa:

„Podczas uroczystej gali 17 listopada w Opolu odbyło się przyznanie nagród dla organizatorów wydarzeń w ramach jubileuszowej 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Temat przewodni tegorocznych EDD – „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” – to nawiązanie do kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta” prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Wyróżnienia otrzymało pięciu organizatorów EDD z województwa lubuskiego. Jury przyznało także jedno wyróżnienie specjalne. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

1. dr Tomasz Andrzejewski, Dyrektor Muzeum Miejskiego w Nowej Soli,
2. Bożena Tietz, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku,
3. Teresa Zawalna, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów,
4. Urszula Hryniewicz, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu,
5. Eweliny Augustyniak, Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Wiesława Sautera w Babimoście.

Wyróżnienie specjalne otrzymało Muzeum Ziemi Wschowskiej. Nagrodę odebrała Marta Małkus, Dyrektor Muzeum.

Zwycięzcom składamy gratulacje i życzymy kreatywnych pomysłów na promowanie lokalnego dziedzictwa w kolejnych latach!

Motyw przewodni tegorocznej edycji EDD, odnoszący się do związków dziedzictwa i krajobrazu, realizuje ideę kampanii Krajobraz Mojego Miasta. Jej zasadniczym celem jest podnoszenie świadomości, w jaki sposób można wpływać na kształtowanie się przestrzeni miejskiej i dlaczego warto to robić. Kampania nie tylko diagnozuje problemy współczesnych miast – chaos reklamowy, konieczność ochrony zabytków i miejsc pamięci, funkcjonalne i estetyczne zagospodarowanie przestrzeni zielonej – ale też pokazuje dobre praktyki i udane modernizacje przestrzeni publicznej oraz wskazuje na korzyści płynące z dbania o wspólne otoczenie i jego znajomości. Wydarzenia w ramach 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa były lokalnym rozwinięciem postulatów kampanii.

Zachęcamy do odwiedzenia stron Europejskie Dni Dziedzictwa i kampanii Krajobraz Mojego Miasta.”