W dniach 18–19 października 2018 r. odbędzie się we Wschowie i Lesznie konferencja naukowa pt. „Drogi do niepodległości. Ziemia wschowska i pogranicze wielkopolsko-śląskie 1918–1920. Polityka – życie społeczne – sztuka” zorganizowana przez Muzeum Ziemi Wschowskiej, Stowarzyszenie Czas A.R.T. oraz Muzeum Okręgowe w Lesznie.

Wśród kilkunastu referatów w programie przewidziano m.in. panelową dyskusję pt. „Pamięć o Niepodległej na Ziemiach Zachodnich” prowadzoną przez prof. dr. hab. Stanisława Sierpowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z udziałem: prof. UZ dr. hab. Marcelego Tureczka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr. hab. Olafa Bergmanna z Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu i mgr. Wojciecha Jachimowicza, Przewodniczącego Rady Narodowego Instytutu Wolności w Warszawie.

 

Program:

18 października (czwartek), Wschowa, pl. Zamkowy 7

9.00– rozpoczęcie obrad

10.00 – 10.20 Prof. dr hab. Stanisław Sierpowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Pogranicze leszczyńsko-wschowskie lat 1918–1920 w międzynarodowej optyce

10.20 – 10.40 Dr Mariusz Pawelec, Opole

Czeska społeczność na ziemi sycowskiej wobec polsko-niemieckiego konfliktu w latach 1918–1921

10.40 – 11.00 Mgr Bartosz Tietz, Muzeum Ziemi Wschowskiej

Sytuacja Polaków w powiecie wschowskim w latach 1900–1939 na tle pozostałych powiatów Marchii Granicznej (Grenzmark)

Dyskusja; przerwa

11.30 – 11.50 Mgr Barbara Ratajewska, Archiwum Państwowe w Lesznie

Współpraca polskich działaczy niepodległościowych Wschowy i Leszna na przełomie lat 1918/1919

11.50 – 12.10 Mgr Wiesław Maciuszczak, Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

W cieniu kajzerowskiej Festung Glogau. Rola i miejsce garnizonu na pograniczu w latach 1918–1920. (Rekonesans badawczy)

12.10 – 12.30 Mgr Dariusz Andrzej Czaja, Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

Przejazd Błękitnej Armii Józefa Hallera przez Głogów we wspomnieniach żołnierzy

Dyskusja; przerwa

13.00 – 13.20 Mgr Paweł Stachowiak, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy

Ku jedności i niepodległości – Nowe Kramsko 1919. Powstańcza bitwa okiem archeologa

13.20 – 13.40 Mgr Paweł Łachowski, Uniwersytet Zielonogórski

Najmniejszy naród na świecie? Wolne Państwo Świętno na pograniczu polsko-niemieckim

13.40 – 14.00 Dr Grzegorz Bosy, Fundacja Pałac Bojadła

W walce o niepodległość Rzeczpospolitej. Sylwetka księcia Stanisława Wilhelma Radziwiłła, właściciela majątku ziemskiego Klenica na Dolnym Śląsku

Dyskusja; przerwa

16.00 – 17.30 Zwiedzanie wystawy jubileuszowej „Z każdym rokiem cenniejsi. 50 lat Muzeum Ziemi Wschowskiej 1968–2018”

 

 

19 października (piątek), Leszno, Muzeum Okręgowe, pl. J. Metziga 17

10.00 – 10.20 Dr Joanna Minksztym, Muzeum Etnograficzne w Poznaniu

Funkcje patriotyczne stroju ludowego w Polsce w XIX i XX wieku

10.20 – 10.40 Mgr Katarzyna Zielińska, Uniwersytet Zielonogórski

Od Krzyża Żelaznego do Virtuti Militari. Kariery wojskowe Polaków w armiach zaborczych

10.40 – 11.00 Mgr Tomasz Kościański, Muzeum Okręgowe w Lesznie / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznańska prasa o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 w południowo- zachodniej Wielkopolsce

11.00 – 11.20 Dr Eugeniusz Śliwiński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

Walki powstańcze na terenie powiatu wschowskiego w 1919 roku

Dyskusja; przerwa

12.00 – 12.20 prof. UWr dr hab. Miron Urbaniak, Uniwersytet Wrocławski

Międzywojenne przedsięwzięcia budowlane samorządu miejskiego i terytorialnego w Lesznie oraz Wschowie. Wybrane realizacje

12.20 – 12.40 Eliza Stehr M.A., Reński Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma w Bonn

Grono nauczycielskie w gimnazjum leszczyńskim i wschowskim w latach 1914–1920

12.40 – 13.00 Mgr Małgorzata Gniazdowska, Muzeum Okręgowe w Lesznie

Najdroższym ojcom, mężom, synom i braciom… Wokół pomnika poległych podczas Wielkiej Wojny na cmentarzu w Golejewku

Dyskusja; przerwa

15.00 – 16.30 Panelowa dyskusja podsumowująca pt. „„Pamięć o Niepodległej na Ziemiach Zachodnich” prowadzoną przez prof. dr. hab. Stanisława Sierpowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z udziałem: prof. UZ dr. hab. Marcelego Tureczka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr. hab. Olafa Bergmanna z Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu i mgr. Wojciecha Jachimowicza, Przewodniczącego Rady Narodowego Instytutu Wolności w Warszawie.

 

Partnerem konferencji jest Polskie Towarzystwo Historyczne Koło Leszno

 

Obraz może zawierać: tekst