21 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00. w Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Pl. Zamkowym 2 otwarto nową wystawę pt.: „WSCHOWA W LATACH 1945-1956. W 70-TĄ ROCZNICĘ POWROTU DO POLSKI”.

70. rocznica powrotu Wschowy do Polski stanowi kolejną okazję do przedstawienia bogatej spuścizny miasta i przypomnienia złożoności losów Ziem Odzyskanych. Przygotowana przez Muzeum Ziemi Wschowskiej i Archiwum Państwowe w Lesznie wystawa prezentuje liczne pamiątki pochodzące z kolekcji muzealnej, zbiorów archiwów państwowych w Poznaniu, Lesznie i Zielonej Górze oraz z kolekcji lokalnych instytucji i zbiorów prywatnych.

Wystawa ma przywołać pamięć o trudnym okresie przemian, które dokonały się w Polsce po zakończeniu II wojny światowej, związanym z przemieszczeniami ludności, odbudową kraju, walką polityczną i zawłaszczaniem władzy przez reżim komunistyczny. Pozwoli także na przyjrzenie się ówczesnym wyborom mieszkańców powiatu wschowskiego, ich zaangażowaniu w życie społeczne i kulturalne, działalności organów administracji, instytucji oświatowych, stowarzyszeń i lokalnych środowisk.

Wystawa ma charakter retrospektywny i edukacyjny. Skierowana do mieszkańców Wschowy i powiatu wschowskiego, dzięki opracowaniu przez Archiwum Państwowe w Lesznie publikacji „Wschowa w dokumentach 1945-1950″, ma szansę stać się także wydarzeniem o zasięgu ponadregionalnym.

Oryginalne dokumenty i fotografie z lat 1945-1956, a także pamiątki towarzyszące osadnikom w ich drodze na Zachód oraz przedmioty, które zastali i wykorzystywali w miejscu osiedlenia, stanowią podstawę aranżacji wystawy.

Narracja wystawy została wzbogacona elementami multimedialnymi i zapisami wideo z rozmów prowadzonych z dawnymi repatriantami i ich potomkami – dla zwiedzających przygotowano prezentację – udostępnioną w kiosku multimedialnym – w postaci zdjęć dokumentujących okres lat 1945 – 1956 – związanych z miastem i ziemią wschowską. W przestrzeni sal wystawowych można wysłuchać relacji kilku świadków historii o tym przejściowym i bardzo pionierskim okresie dziejów miasta. Materiały audio oraz prezentacja slajdów zostały przygotowane przez pracowników merytorycznych Muzeum.

Patronat honorowy nad wystawą objęli: Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos, Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Polak, Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Danuta Patalas.

Serdeczne podziękowania kierujemy do sponsora wystawy – Zdzisława Wiśniewskiego, właściciela firmy AKME z Wrocławia za wkład finansowy, jak również do lokalnych podmiotów, których wsparcie – już nie pierwszy raz – umożliwiło organizację poczęstunku – Piekarni Gierczak, Cukierni Jolanty Kasperskiej oraz Restauracji Tymff.

Wystawa czynna do 31 sierpnia 2015 r.

Muzeum Ziemi Wschowskiej

Pl. Zamkowy 2

ZAPRASZAMY!