Szanowni Państwo, pragniemy podzielić się informacją o realizacji projektu „Czytanie obrazów” i zaprezentować jego efekty. Wpisuje się on w jakże ważny obecnie temat dostępności.

W 2020 roku Muzeum Ziemi Wschowskiej zostało zaproszone przez Fundację Kultury bez Barier do projektu „Czytanie obrazów”. Jego celem jest tworzenie i udostępnianie audiodeskrypcji i tłumaczeń na polski język migowy, a także opisów w tekście łatwym, do obiektów muzealnych.

Oto słowa autorów projektu z Fundacji: „Czytanie obrazów to nasza odpowiedź na marzenia o udostępnieniu, przynajmniej w wersji cyfrowej, dzieł sztuki plastycznej każdemu, kto choć raz tego zapragnie; każdemu, a więc także osobom z niepełnosprawnością – wciąż jeszcze zbyt często wykluczanym z naturalności życia społeczno – kulturalnego.” W wyniku współpracy 10 eksponatów ze zbiorów MZW stało się elementem realizacji tego marzenia.

Projekt koordynowany był przez Roberta Więckowskiego z ramienia Fundacji Kultury bez Barier i Magdalenę Birut – edukatorkę z Muzeum Ziemi Wschowskiej. Jest on realizowany dzięki dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy do wirtualnego Muzeum gromadzącego obiekty z wielu polskich instytucji na stronie https://czytanieobrazow.pl/, a drzwiami do niego niech będzie link do jednego ze wschowskich eksponatów – obrazu z dawnej ratuszowej piwiarni: https://czytanieobrazow.pl/materialy/obraz-olejny-malowany-na-desce/.

Z pozdrowieniami,

Magdalena Birut 

Obraz olejny malowany na desce pochodzący z dawnej piwiarni ratuszowej we Wschowie powstał w 1678 roku, a w 1779 roku poddany został renowacji. Na obrazie widnieją napisy, na górze po niemiecku, na dole po polsku, mówiące: „Kto na piwo tu przychodzi, bić i lżyć mu się nie godzi, gdyż za to ma być karany i do więzienia zabrany”.