2 grudnia 2020 r. pracownicy Muzeum Ziemi Wschowskiej Damian Małecki i Przemysław Wojciech udali się do Gdańska w celu odszukania i skatalogowania pozostałości wyposażenia wschowskiego kościoła Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi). Przy wsparciu ks. Cezarego Annusewicza, proboszcza parafii św. Piotra i Pawła, na miejscu odnalezione i sfotografowane zostało liczne wyposażenie, które pozostaje na trudno dostępnym poddaszu jednego z gdańskich kościołów (prowadzą do niego kręte i bardzo wąskie schody).

Zdemontowane fragmenty ołtarza głównego, ambony oraz płyt epitafijnych po II wojnie światowej zostały wywiezione ze Wschowy do Gdańska, gdzie trafiły na poddasze Konkatedry greckokatolickiej św. Bartłomieja i Opieki Najświętszej Bogurodzicy. Większość tego wyposażenia przez wiele lat pozostawała przez nikogo nie niepokojona. Niestety nie przez wszystkich, ponieważ doszło do włamania, przez co niektóre z elementów padły ofiarą złodziei.

Kilka figur jest obecnie wystawionych w budynku seminarium duchownego przy Kurii Metropolitalnej Gdańska. Opiekę nad nimi sprawuje Muzeum Archidiecezjalne w Gdańsku. Część przedmiotów powróciła do naszego miasta już w 2009 roku i jako depozyty umieszczona została na ekspozycji stałej w Muzeum przy placu Zamkowym 2.

Obecnie prowadzone są rozmowy, których celem jest definitywne uregulowanie kwestii prawa własności wszystkich obiektów pochodzących ze wschowskiego kościoła ewangelickiego, a następnie zabezpieczenie i bezpieczne sprowadzenie ich z powrotem do Wschowy. W tej sprawie Muzeum podjęło współpracę z przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władzami naszego Miasta. Mamy nadzieję, że po 76 latach ocalone relikty, które stanowią nieodłączny element historii naszego Miasta, uda się sprowadzić z powrotem do Wschowy i znajdzie się sposobność na ich wyeksponowanie.

Damian Małecki/Przemysław Wojciech