W sobotę 29 października 2022 r. w pracach porządkowych na terenie Lapidarium Rzeźby Nagrobnej wparli nas harcerze z 59. WDH im. Baonu „Zośka”.
Bardzo dziękujemy za duży wkład pracy i osobiste zaangażowanie.