Dzisiaj w Muzeum Ziemi Wschowskiej odbyła się promocja najnowszej książki pana Ryszarda Piotra Kozłowskiego pt. ,,Max Kirmis Historia Mennicy miasta Wschowy oraz Skarb Monet ze Święciechowy.” Spotkaniu autorskiemu towarzyszyła ciekawa prelekcja wygłoszona przez autora. W wydarzeniu oprócz licznie przybyłych mieszkańców oraz osób przyjezdnych, udział wzięli również goście z Warszawy, panowie Przemysław Ziemba – prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Szymon Bereska – prezes Polskie Banknoty.