Dzień Wolnej Sztuki już za nami!

26 kwietnia odbyła się czwarta edycja ogólnopolskiego projektu muzealnego pod nazwą Dzień Wolnej Sztuki.
Idea projektu zrodziła się dzięki badaniom, które mówią, że przeciętny zwiedzający poświęca 8 sekund swojej uwagi danemu obiektowi. Muzealnicy pragną, aby muzea były miejscami, które nie męczą, a inspirują, że materialne dziedzictwo kulturowe można oglądać świadomie i z rozmysłem, nawet jeśli nie ma się ku temu odpowiedniej wiedzy i wykształcenia. W związku z tym, wybrane muzea w Polsce przygotowały po pięć obiektów, które miały zachęcić do refleksji nad wybranymi zabytkami.


W ramach Dnia Wolnej Sztuki pracownicy i wolontariusze Muzeum Ziemi Wschowskiej zachęcali do zatrzymania się przy sztychu Wernera z 1742 r. prezentującego panoramę miasta, obrazie-tablicy z dawnej piwiarni ratuszowej, epitafium pułkownika armii saskiej Karla Ludwiga von der Osten Sackena poległego w 1706 r. w bitwie pod Wschową, portrecie pastora Zachariasza Herbergera z II połowy XVII w. oraz zespole srebrnych okuć stanowiących wystrój trumny zmarłej w 1628 r. starościny Zofii z Ujejskich Radomickiej – a wszystko to w celu przedstawienia zwiedzającym ciekawej opowieści na temat danego eksponatu.
Goście z Polkowic oraz mieszkańcy Wschowy zapoznali się z historiami obiektów, a następnie przy poczęstunku ufundowanym przez Państwa Konarkowskich – właścicieli restauracji Tymff, prowadzili rozmowy dotyczące teraźniejszości i przyszłości muzeów.
Kolejna odsłona Dnia Wolnej Sztuki już za rok.