26 kwietnia odbyła się czwarta edycja ogólnopolskiego projektu muzealnego pod nazwą Dzień Wolnej Sztuki.
Idea projektu zrodziła się dzięki badaniom, które mówią, że przeciętny zwiedzający poświęca 8 sekund swojej uwagi danemu obiektowi. Muzealnicy pragną, aby muzea były miejscami, które nie męczą, a inspirują, że materialne dziedzictwo kulturowe można oglądać świadomie i z rozmysłem, nawet jeśli nie ma się ku temu odpowiedniej wiedzy i wykształcenia. W związku z tym, wybrane muzea w Polsce przygotowały po pięć obiektów, które miały zachęcić do refleksji nad wybranymi zabytkami.


W ramach Dnia Wolnej Sztuki pracownicy i wolontariusze Muzeum Ziemi Wschowskiej zachęcali do zatrzymania się przy sztychu Wernera z 1742 r. prezentującego panoramę miasta, obrazie-tablicy z dawnej piwiarni ratuszowej, epitafium pułkownika armii saskiej Karla Ludwiga von der Osten Sackena poległego w 1706 r. w bitwie pod Wschową, portrecie pastora Zachariasza Herbergera z II połowy XVII w. oraz zespole srebrnych okuć stanowiących wystrój trumny zmarłej w 1628 r. starościny Zofii z Ujejskich Radomickiej – a wszystko to w celu przedstawienia zwiedzającym ciekawej opowieści na temat danego eksponatu.
Goście z Polkowic oraz mieszkańcy Wschowy zapoznali się z historiami obiektów, a następnie przy poczęstunku ufundowanym przez Państwa Konarkowskich – właścicieli restauracji Tymff, prowadzili rozmowy dotyczące teraźniejszości i przyszłości muzeów.
Kolejna odsłona Dnia Wolnej Sztuki już za rok.