Kuźnia przeszłości to nowa propozycja Muzeum Ziemi Wschowskiej, tym razem skierowana do młodych pasjonatów i miłośników miasta i jego najbliższego otoczenia. Projekt ma na celu odkrywanie dziedzictwa kulturowego poprzez pryzmat miejsc i zabytków.

Spotkania w ramach projektu o charakterze cyklicznym odbywać się będą raz w miesiącu. Młodzi ludzie będą mieli okazję uczestniczenia zarówno w spotkaniach terenowych – odkrywając niedostępne na co dzień zabytki – jak i warsztatowych, dzięki którym będą mieli okazję nabycia praktycznych umiejętności związanych z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 marca 2014 r. o godz. 16.00 przed siedzibą muzeum, przy Placu Farnym 3.

Cykl rozpoczniemy odkrywaniem perły wśród wschowskich zabytków, czyli kościoła im. Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi).

Serdecznie zapraszamy młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kuźnia przeszłości + tekst+logamin