Stowarzyszenie Czas A.R.T., Muzeum Ziemi Wschowskiej i Muzeum Okręgowe w Lesznie zapraszają na kolejną wspólną konferencję. Tym razem chcemy podzielić się wynikami badań nad życiem i działalnością kobiet, żyjących na obszarze historycznej ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim.

Konferencja odbędzie się we Wschowie i Lesznie w dniach 23-24 X br.

Jej tytuł: Conjux, mater, filia, soror propinqua, civisKobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, zaczerpnięty z tekstu inskrypcji zamieszczonej na płycie nagrobnej Doroty z Rüdigerów Chwałkowskiej(1609-1647) pokazuje, jak wiele ról pełniły kobiety, choć tak mało o nich wiemy.

Kobiety stanowią około połowy ludzkości, jednakże nasza wiedza o nich jest fragmentaryczna, wybiórcza i bardzo skromna. Z otchłani wieków przetrwały imiona postaci mitycznych, żywoty świętych i nielicznych władczyń. Prawda historyczna o wielu z nich miesza się z legendami, domysłami i fikcją. O większości kobiet nie wiemy nic – były matkami, żonami, nie pełniły eksponowanych funkcji, działały niejako „na zapleczu” ważnych i wielkich wydarzeń, wychowywały władców i poddanych, zarządzały domowym gospodarstwem, strzegły ciepła domowych ognisk… Nie inaczej było na ziemiach polskich, w Wielkopolsce, na Śląsku, na ziemi wschowskiej. Podczas obrad chcemy – analizując źródła historyczne oraz zabytki sztuk plastycznych i piśmiennictwa – pokazać kobiety żyjące na tym niezwykle interesującym obszarze: na styku kultur, religii i języków, tradycji, zwyczajów.

Patronat honorowy:

Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Bielinis – Kopeć

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak

Starosta Wschowski

Marek Boryczka

Prezydent Leszna

Tomasz Malepszy

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Krzysztof Grabka

Projekt współfinansowany ze środków: Gminy Wschowa, Powiatu Wschowskiego, Miasta Leszna

Szczegółowy program obrad w załączeniu.