W niedzielę 8. marca w Muzeum Ziemi Wschowskiej odbył się  pokaz filmu „Marzyli tylko o wolnej Polsce” i spotkanie z reżyserem Pawłem Chruszczem.

Film opowiada  o, do tej pory nieznanym, wycinku powojennej historii terenów Wielkopolski, ziemi wschowskiej i Głogowa – o walce grupki żołnierzy Armii Krajowej z systemem komunistycznym. Narratorem opowieści jest jeden z żołnierzy Zdzisław Ściernicki ps. „Lis”. Po filmie, podczas dyskusji, autor uzupełnił tematykę o wiele bardzo istotnych rzeczy, które nie zmieściły się w filmie, zdradził również trochę planów i detali dotyczących kolejnego, nie mniej ciekawego projektu. Spotkanie zgromadziło w większości młodych ludzi, nastawionych bardzo patriotycznie, świadomych tematu. W szczególności trójka młodych harcerzy bardzo poszukiwała informacji o tematyce upamiętniania żołnierzy wyklętych, w rozmowie z reżyserem prezentowała również swoje pomysły na rozwijanie tej tematyki i propagowanie tego bolesnego, ale i pięknego kawałka polskiej historii.

Film i historia opowiedziana przez Świadka tamtejszych wydarzeń dla Muzeum Ziemi Wschowskiej miały być, między innymi, kolejnym pretekstem do zachęcenia mieszkańców Wschowy i okolic do udziału  w projekcie zbierania  Historii Mówionej. Zapraszamy do kontaktu z nami wszystkie Osoby pamiętające tamte czasy wojny i powojnia, pierwsze lata polskiej administracji na tych terenach oraz wszystkich tych, którzy pamiętają opowieści rodziców i dziadków.

Film „Marzyli tylko o wolnej Polsce” jest produkcją amatorską, pokazuje nam jednak, że zainteresowanie tematyką historii mówionej nie należy wyłącznie do profesjonalnych dziennikarzy czy historyków.

Pamiętajmy o bardzo młodych ludziach, pełnych entuzjazmu, żywo zainteresowanych dziedzictwem przodków, dumnych i świadomych z jakiego narodu pochodzą.  Zostawmy dla nich ten niepowtarzalny przekaz, może teraz jest ku temu ostatnia szansa. Czas ucieka!

Dla Muzeum Ziemi Wschowskiej, obok relacji mówionych, cenne są materialne dowody epoki, wszelkie pamiątki, bibeloty, pamiętniki i zdjęcia a nawet stare walizki. Wszystko to, co mówi o powojennej rzeczywistości przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych, o życiu codziennym nowych polskich mieszkańców, czy działalności nowej władzy.

Gorąco zapraszamy do kontaktu z nami !