Serdecznie zapraszamy na spotkanie z zespołem naukowym z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk z Warszawy, które odbędzie się w Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Pl. Farnym 3, we Wschowie w dniu 5 lipca br. o godz. 16.00.

Naukowcy pod przewodnictwem prof. dr hab. Marka Słonia, pracują nad Atlasem Historycznym, odtwarzając sieć osadniczą Polski XVI w. Obecne prace nad tomem o dawnym województwie poznańskim, w tym ziemią wschowską wymagają odwiedzin u nas. Ciekawostką jest fakt, że większą część trasy w tym historyczne miejsca zespół zwiedza przemieszczając się na rowerach.

Przy okazji wizyty w Muzeum 5 lipca br. zostaną wygłoszone dwa referaty: „Atlas historyczny Polski XVI w. i rejestry poborowe ziemi wschowskiej” – Michał Słomski oraz „Wschowska księga grodzka (1495 – 1526) na tle współczesnego edytorstwa źródeł historycznych – Marek Słoń. Wykładom towarzyszyć będzie okazjonalna wystawa „Ziemia wschowska w XVI wieku”, gdzie nasi goście zaprezentują swój warsztat pracy, atlasy, podobizny wykorzystanych rękopisów oraz dotychczasowe wyniki badań nad województwem poznańskim w XVI wieku.

 Miasto Wschowa i okolice mają tu szczególne znaczenie, bowiem historycy PAN oraz badacze z innych ośrodków opracowywali najstarszą, zachowaną część wschowskiej księgi grodzkiej, by zaprezentować ją wkrótce w bardzo nowatorski sposób obejmujący integrację obrazu źródła z bazą danych i mapą. Praca ta jest wpisana w kilka projektów naukowych Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Projekt został wytypowany jako jeden z najlepszych polskich projektów na światową wystawę kartograficzną w Rio de Janeiro w sierpniu 2015 roku, zatem wieści o historii  i kulturze naszego miasta i regionu dotrą już niebawem za ocean.

Organizatorami spotkania są: Muzeum Ziemi Wschowskiej, Archiwum Państwowe w Lesznie i Instytut Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wschowskiego Centrum Kultury i Rekreacji, które udzieli naszym szanownym gościom noclegu, do Piekarni Gierczak za organizację poczęstunku, jak również do lokalnych przedsiębiorców, którzy pragną pozostać anonimowi.

 

Atlas historyczny ziemi wschowskiej