Lwi Mostek jest jedną z atrakcji turystycznych Wschowy. Odwiedzający miasto turyści zatrzymują się na nim w drodze do Klasztoru czy Lapidarium. Figury kamiennych lwów są niezaprzeczalnie jednym z historycznych symboli miasta, dlatego zapraszamy do zabawy inspirowanej właśnie nimi i ogłaszamy konkurs pt. „Obudźmy Lwa”!

Zakłada on przygotowanie loga dla działalności edukacyjnej Muzeum Ziemi Wschowskiej. Wyłoniony w konkursie znak będzie służył identyfikacji wszelkich działań edukacyjnych MZW. Organizator konkursu zakłada również, uzależniając to od dostępnych środków finansowych, przygotowanie muzealnej maskotki na podstawie wybranego projektu. Projekt powinien zawierać napis MZW.
Muzeum Ziemi Wschowskiej organizuje konkurs w partnerstwie z dwiema firmami: Akme Zdzisław Wiśniewski i Protekst Komputer, która jest fundatorem atrakcyjnej nagrody głównej.
Jest to konkurs wakacyjny, rozstrzygnięcie nastąpi we wrześniu. Szczegóły przedstawiamy w zakładce: konkursy www.muzeum.wschowa.pl/edukacja/konkursy/ i na facebook.com/muzeumziemiwschowskiej. Na wszelkie pytania odpowiemy też pod numerem tel: 65 540 86 78 i poprzez e-mail: edukacjamuzeum@wschowa.pl.
plakat Obudźmy Lwa