Silna grupa 26 młodych amatorów muzealnych spotkań i kreatywnych działań zobaczyła ręcznie wypisane stare księgi i dokumenty, odnajdując odpowiedź na pytanie kustosza MZW Dariusza Czwojdraka: „Co nas odróżnia od innych?”.
Doświadczyliśmy magii pióra, sosnowego patyczka i stalówki w czasie warsztatów kaligrafii z Izabelą Matuszewską – dzieci po aktywnym wstępie wyciszały się i skupiały z kolejnym narzędziem w ręku. I nikt dziś nie wyszedł z Muzeum z czystymi rękami. A co wydarzy się jutro?
Tegoroczne działania odbywają się w ramach projektu „Małe muzeum pełne skarbów – kreatywne warsztaty i przewodnik po Muzeum Ziemi Wschowskiej”, w programie Patriotyzm Jutra prowadzonym przez Muzeum Historii Polski. Wkład własny zapewnił Bank Spółdzielczy we Wschowie. Patronat objął Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Ziemi Wschowskiej.