Tematem przewodnim była sztuka cichego życia i nasza muzealna kolekcja malarstwa. Swoją wiedzą na temat symboliki kolorów i motywów na obrazach przedstawiających martwą naturę podzieliła się pani dyrektor MZW Marta Małkus, która jest historykiem sztuki. Aby to muzealne doświadczenie zapamiętać, każdy mógł wziąć do domu fragment naszych zbiorów. Tym razem autorski pomysł Martyny Orłowskiej (Decoupage Martyny) posłużył do stworzenia miniaturowych obrazków z wizerunkami dzieł malarstwa.

Jak co roku, odwiedzamy też stałe wystawy w obu siedzibach Muzeum.

Tegoroczne działania odbyły się w ramach projektu „Małe muzeum pełne skarbów – kreatywne warsztaty i przewodnik po Muzeum Ziemi Wschowskiej”, w programie Patriotyzm Jutra prowadzonym przez Muzeum Historii Polski. Wkład własny zapewnił Bank Spółdzielczy we Wschowie. Patronat objął Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

 

Zdjęcie użytkownika Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Ziemi Wschowskiej.