Muzeum Ziemi Wschowskiej otrzyma w 2016 r. 50 000 zł dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup kolekcji dzieł sztuki współczesnej autorstwa Eugeniusza Geta Stankiewicza. Zakupione prace dołączą do posiadanej przez Muzeum Ziemi Wschowskiej kolekcji i będą stanowiły bazę pod szeroki zakres programów edukacyjnych i promocyjnych.

Eugeniusz Józef Stankiewicz (1942 – 2011), honorowy obywatel miasta Wschowy, mistrz miedziorytu, wybitny grafik polski, od 3 maja 1945 roku zamieszkały we Wschowie, skąd wyjechał na studia do Wrocławia. W 2009 r. Muzeum otrzymało od Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej siedem unikalnych prac artysty związanych ze Staromiejskim Cmentarzem Ewangelickim we Wschowie. Prace te powstały w sierpniu 1964 r., podczas letnich wakacji. Ówczesny student Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej wraz z bratem Januszem Stankiewiczem stworzyli prace wykonane techniką frottage na papierze pakowym. Prace te zostały pokazane na wystawach w 2009 i 2013/2014 r., a następnie w 2015 r. w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowano przy współpracy z Muzeum Ziemi Wschowskiej wystawę pt. „Kamień, papier, farba. Wschowskie frotaże Eugeniusza i Janusza Stankiewiczów”.

Dorobek twórczy artysty prezentowano w Muzeum Ziemi Wschowskiej w 2009 roku na wystawie „Eugeniusz Get Stankiewicz. Wystawa prac wielkiego miedziorytnika” oraz w 2012 r. na wystawie „Eugeniusz Get Stankiewicz – Transformacja dialogu”.

W 2016 r. zaplanowano zakup części prac zgromadzonych przez brata Geta, Janusza Stankiewicza, a wśród nich prace związane ze Wschową. Docelowo zostaną poczynione starania pozyskania zbioru dzieł prezentującego całokształt działalności artysty.

Regionalna kolekcja sztuki Eugeniusza Geta Stankiewicza ma służyć budowaniu wiedzy o sztuce współczesnej, przemianach w niej zachodzących. Jednocześnie ma stanowić wzorcowy przykład rozwoju osobowego dla młodych ludzi (przykład osiągnięcia sukcesu, sławy chłopaka z prowincjalnego miasteczka). Towarzyszący kolekcji program edukacyjny i promocyjny ma wzbudzić kreatywność i innowacyjność działań mieszkańców miasta, regionu. „Proste działania” – warsztaty i gra terenowa mają stać się hasłem kluczowym wyzwalającym humanizm w środowisku lokalnym. Wschowianie poprzez kontakt z kolekcją prac Getasa dowiedzą się o wpływie Wschowy na twórczość mistrza miedziorytu.

trzy gwoździe