W dniach 16 i 17 września br. odbyły się we Wschowie Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem przewodnim „GDZIE DUCH SPOTYKA SIĘ Z PRZESTRZENIĄ – ŚWIĄTYNIE / ARCYDZIEŁA / POMNIKI”.

Ideą obchodów tego wyjątkowego święta zabytków jest upowszechnianie istotnych społecznie wartości duchowych związanych z wiarą, sztuką i historią, których nośnikami są właśnie zabytki.

Z tej okazji w piątek 16 września w Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Pl. Zamkowym 2, przy współpracy z P. Markiem Wróblem z Pracowni Terenowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Trzebinach, została uroczyście otwarta wystawa fotografii Wiesława Stępnia i Marka Chwistka zatytułowana „Duchowość krajobrazu kulturowego ziemi wschowskiej”. Zaprezentowanym fotografiom dokumentującym różne układy urbanistyczne średniowieczne i nowożytne oraz piękno lokalnych zabytków towarzyszą archiwalne zdjęcia i pocztówki oraz eksponaty związane ze sztuką sakralną ziemi wschowskiej.

Po otwarciu wystawy w klasztorze OO. Franciszkanów p.w. św. Józefa Oblubieńca, odbył się koncert uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie, a tuż po nim wykład Marty Małkus pt.: „Świętych obcowanie we wschowskim kościele klasztornym”.

W sobotę, 17 września, ucztę muzyczną zapewnili zgromadzonym uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I – go stopnia im. Karola Kurpińskiego we Wschowie, po czym dr Marceli Tureczek zaprezentował wykład pt.: „Dzwony i ich tajemnice”.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Marka Wróbla z Pracowni Terenowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Trzebinach za przekazanie płóciennych toreb z  wartą propagowania sentencją: „Moda na zabytki”, którymi mogliśmy obdarować koncertujących muzyków. „Świat zabytkami stoi” – pielęgnujmy nasze dziedzictwo.