Na wystawie czasowej „VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu”, którą można odwiedzać w Muzeum Ziemi Wschowskiej do końca bieżącego roku, odbywają się wykłady zaproszonych gości i kuratorów wystawy. Ich celem jest przedstawienie dziejów i roli protestantów w stolicy ziemi wschowskiej oraz najbliższej okolicy. W listopadzie swoją wiedzą podzielili się prof. Bogumiła Burda z Uniwersytetu Zielonogórskiego, która opowiadała o wschowskiej szkole łacińskiej, dr Kamila Szymańska z Muzeum Okręgowego w Lesznie przybliżająca zgromadzonym fenomen drukarstwa w siedemnasto- i osiemnastowiecznej Szlichtyngowej, a także wschowianin z pochodzenia – prof. Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu – ks. Adam Kalbarczyk. Ten ostatni wykład poświęcony był postaci szczególnej nie tylko dla wielkopolskiego protestantyzmu – Valeriusowi Herbergerowi i jego „teologii serca”.

W najbliższą niedzielę, 3 grudnia o godz. 16:00, Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprasza do kamieniczek mieszczańskich na kolejny wykład na wystawie. Z Opola przybędzie dr Mariusz Pawelec, historyk od kilku lat pasjonujący się dziejami życia intelektualnego dawnej Wschowy. Tytuł wystąpienia to: Aaron wschowskiego Syjonu – Johann Lehmann (1640-1701)” Kto jest autorem tego określenia, jakie jest jego znaczenie i dlaczego odnosi się ono do postaci pastora Johanna Lehmanna? Czy jego zainteresowania naukowe wykraczające poza sprawowane obowiązki duszpasterza parafii staromiejskiej pozwalają widzieć w nim postać niezwykłą czy pospolitą? Czy to moda tamtej odległej epoki? A może pasja do poznawania dziejów odległych krain, ich kultury i języków stanowi ponadczasową próbę zaspokojenia pragnienia wiedzy w każdym kolejnym pokoleniu. Te i inne kwestie pozwolą przybliżyć i zrozumieć biografię oraz dorobek zasłużonego wschowianina sprzed trzech stuleci.

(MZW)