2 stycznia 2018 r. odwiedził nas pan Adam Szwarc z synami, aby przekazać do zbiorów MZW rodzinne pamiątki. To kolejny dowód zaufania, jakim obdarzają nas mieszkańcy regionu. Na fotografiach widać również pana Jerzego Głąb i wschowski wilkom cechowy, który pochodzi z jego prywatnych zbiorów i wzbogaca jako depozyt stałą wystawę poświęconą rzemiosłu. Pani dyrektor Marta Małkus podkreślała w rozmowie, jak ważne są działania i świadomość lokalnej społeczności dla misji Muzeum, którą jest poznawanie, gromadzenie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Chcemy to pokazywać – szczególnie w roku 50-lecia Muzeum Ziemi Wschowskiej.