Czas przez nikogo niezłapany – dzieła Eugeniusza Geta Stankiewicza”

Wystawa ze zbiorów Muzeum Ziemi Wschowskiej jest prezentowana tak licznie w Muzeum Miejskim w Nowej Soli po raz pierwszy. Cała wschowska kolekcja liczy ponad 300 dzieł artysty. W Nowej Soli będzie zaprezentowanych ponad 100 prac Eugeniusza Geta Stankiewicza. W nowosolskim środowisku plastycznym ma wielu wielbicieli i przyjaciół. Wielu znało go osobiście, ze wspólnej pracy, ze studiów i ze wspólnych, regionalnych wystaw.

Eugeniusz Józef Stankiewicz, znany jako Get, urodził się 14 V 1942 r. w Oszmianie, obecnie na Białorusi. Do Wschowy rodzina Stankiewiczów dotarła w 1945 roku. To we Wschowie obudził się talent, który przerodził się w światowej sławy wybitną postać miedziorytnika, rzeźbiarza i jednego z twórców polskiej szkoły plakatu. Był gospodarzem Domku Miedziorytnika we Wrocławiu, w mieście, z którym był związany jako student Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i jako profesor Akademii Sztuk Pięknych. Badacz twórczości Albrechta Dürera, współzałożyciel Atelier Si, Pb*, uczestnik „Zabaw przyjemnych i pożytecznych” i wielu innych inicjatyw artystycznych. Wystawy z jego dziełami były prezentowane na całym świecie oraz licznie w Polsce. Zmarł we Wrocławiu 10 IV 2011 r., pochowany na Cmentarzu Osobowickim.

Muzeum Miejskie pragnie przybliżyć postać Eugeniusza Geta Stankiewicza, przybliżyć jego pracę, jego trudną i oryginalną sztukę oraz jego postać. Wystawę twórczości artysty będzie można oglądać w dniach 09.11.2020 – 21.02.2021 r. w pawilonie przyrodniczym. Serdecznie zapraszamy!