W przyszłym tygodniu obchodzić będziemy 82. rocznicę wypadu wojsk polskich na Wschowę. W działaniach wojennych 2 września 1939 roku w okolicach miasta uczestniczyli żołnierze 55. Poznańskiego Pułku Piechoty i 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich. 
Na zdjęciu żołnierze drugiego szwadronu 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich – Leszno, 26 września 1924 roku. 
Zdjęcie ze zbiorów MZW, nr inw.: MZW/AH/1036