12 września 2023 r. w związku z przypadającą tego dnia 290. rocznicą elekcji Stanisława Leszczyńskiego, na Zamku Królewskim we Wschowie odbyła się promocja katalogu wystawy czasowej: ,,Król Stanisław I, Sarmata i Europejczyk. Ziemia Wschowska-Lotaryngia.” Promocji towarzyszyła prelekcja okolicznościowa  poświęcona królowi Stanisławowi i jego związkom z Ziemią Wschowską.
Tego samego dnia na dziedzińcu zamkowym odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej 340. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej oraz jej uczestników wśród, których znaleźli się dawni starości wschowscy Rafał Leszczyński i Władysław Poniński.
Starosta Rafał ojciec króla Stanisława,  mianowany chorążym wielkim koronnym,  był jednym z inicjatorów przymierza z cesarzem, znalazł się również w gronie deputowanych do negocjacji ze stroną austriacką. Na wyprawę wiedeńską powiódł własną chorągiew husarską i regiment piechoty cudzoziemskiej, łącznie 335 żołnierzy. Podczas bitwy jego oddziały należały do tych, których zadaniem było utrzymanie w szachu Tatarów uniemożliwiając im zajście od tyłu. Wielu z podkomendnych i czeladzi starosty wschowskiego poniosło śmierć.  W kolejnych latach po odsieczy Rafał Leszczyński został marszałkiem dworu królowej Marii Kazimiery Sobieskiej.
Drugim znanym z imienia uczestnikiem odsieczy był Władysław Poniński, od 1 maja 1683 r.  kapitan i dowódca kampanii w regimencie piechoty Zamoyskiego. W późniejszym okresie podkoniuszy koronny Jana III Sobieskiego oraz starosta wschowski w latach 1693-1700.  Zmarł 12 listopada 1731 r. Jego serce złożone zostało we wschowskim klasztorze 7 lutego 1732 r.
Oprawę muzyczną wydarzenia przygotował Mieczysław Leśniczak, Dorota Czerwińska, Anna Muszkieta i uczennice Szkoły Muzycznej we Wschowie.