Kolejne Dni Wschowy już za nami, w ramach tegorocznego święta miasta, Muzeum Ziemi Wschowskiej przygotowało wydarzenia, które przyciągnęły wiele osób zainteresowanych historią Wschowy oraz ziemi wschowskiej.

W piątek 7 czerwca o godz. 11.00 na skwerze przy muralu na ulicy Westerplatte, zaprezentowana została wystawa plenerowa poświęcona archeologii oraz 100-leciu muzealnictwa we Wschowie. Tego samego dnia o godzinie 17.00 odbył się wykład Bartosza Tietza pt. „Skąd się wzięła ziemia wschowska? Geneza niewielkiej krainy historycznej z zachodnich rubieży Polski”. Prelekcja miała charakter popularno-naukowy i opierała się na badaniach z zakresu geografii historycznej, przy wnikliwym wykorzystaniu różnorodnych danych archeologicznych, geograficznych, historycznych, kartograficznych i toponomastycznych.

W sobotę 8 czerwca, odbyło się natomiast zwiedzanie miasta ,,Śladami kapsuły czasu” podczas, którego odkryliśmy kolejne tajemnice Wschowy. Do pierwszej grupy oprowadzanej po Wschowie przez Przemysława Wojciecha dołączyli także goście przybyli do naszego miasta z Wierzbna. Druga grupa wraz z członkami delegacji z Łotwy oprowadzona została przez Annę Napierałę.

Tego dnia obie siedziby Muzeum były dostępne dla zwiedzających. Momentem kulminacyjnym Dni Wschowy był barwny korowód, który przeszedł ulicami miasta, docierając na pl. Kosynierów gdzie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie imprezy plenerowej, poprzez przekazanie mieszkańcom kluczy do miasta.

Dziękujemy pani Krystynie za fotodokumentację.

https://zw.pl/geneza-ziemi-wschowskiej–wyklad-bartosza-tietza-na-dni-wschowy-video,152840