18 stycznia w Muzeum Ziemi Wschowskiej odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Niedzielnych Królewskich Zabaw w Muzeum”. Dzieci i dorośli z zaciekawieniem wysłuchali opowieści o życiu ostatniego monarchy z dynastii Piastów – Kazimierza Wielkiego, o jego królowaniu i związkach ze Wschową. Jak pisał kronikarz tamtych czasów, Jan Długosz, Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną.

Pomne na te słowa, dzieci przystąpiły do działania. Wspólnie, według własnej inwencji malowały mury i bramy miejskie, które na koniec zostały ustawione na wzór wschowskich obwarowań. Budowle wykonane zostały według zasady recyklingu, co miało powiązać warsztaty z przekazem, że król Kazimierz był dobrym gospodarzem.

Zabawę zwieńczyło przechodzenie przez bramy. Dzieci otrzymały Karty Uczestnika Niedzielnych Królewskich Zabaw w Muzeum i naklejkę z portretem Kazimierza Wielkiego – jako znak obecności na pierwszym z sześciu zaplanowanych spotkań. Następne już 15 lutego, temat: „KRÓLEWSKIE MENNICE – Dlaczego moneta jest okrągła?”.

 Zapraszamy!