Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprasza na promocję książki wydanej w tym roku przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i spotkanie z tłumaczem, którym jest ks. dr hab. Adam Kalbarczyk.

Adam Kalbarczyk, ur. w 1957 r. w Lesznie; kapłan archidiecezji poznańskiej, dr hab. nauk teologicznych, adiunkt w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie od wielu lat wykłada homiletykę. Jest germanistą i tłumaczem (przełożył m.in. książkę P. M. Zulehnera, „Schronienie dla duszy”, Poznań 2006), ma na swoim koncie kilka publikacji książkowych: „Bóg nieco bliższy. Myśli na niedziele i święta” [A], Poznań 2004; „Gemeindegruppen als Lebensorte”, Poznań 2005; „Widok z sykomory. Myśli na niedziele i święta”[C], Poznań 2007; „Odnalezione drachmy. Myśli na niedziele i święta” [B], Poznań 2011; „Teatr animacji jako medium słowa Bożego. Studium teatrologiczno-homiletyczne”, Poznań 2013; wiele artykułów z zakresu teologii pastoralnej i homiletyki oraz liczne szkice homilii i kazań drukowanych w polskich periodykach homiletycznych. Dzieciństwo i młodość spędził we Wschowie (matura w tamtejszym liceum w 1976 r.).


„Dnia 13 lutego 1706 roku, między Dębową Łęką a Osową Sienią, rozegrała się krwawa bitwa, która przeszła do historii pod mianem „bitwy pod Wschową”. Szwedzkie oddziały dowodzone przez generała Carla Gustafa Rehnskölda rozgromiły siły sasko-rosyjskie pod wodzą generała Johanna Matthiasa Schulenburga. Bitwa ta uważana jest za jedną z ważniejszych batalii wielkiej wojny północnej.
Obszerniejszymi pracami w języku polskim poświęconymi tej bitwie są: artykuł Kazimierza Jarochowskiego z 1884 roku, noszący tytuł „Bitwa wschowska, dnia 13 lutego 1706”, jak też książka Oskara Sjöströma pt. „Bitwa pod Wschową 1706. A potem pole bitwy zabarwiło się na czerwono…”, z 2012 roku.
Przebieg i następstwa bitwy starał się też zgłębić niemiecki kapitan Hans Zechlin, wykładowca Szkoły Wojskowej w Głogowie, w swoim studium wojskowo-historycznym zatytułowanym „Die Schlacht bei Fraustadt”, opublikowanym w 1896 roku w „Zeitschrift der historischen Gesellschaft für die Provinz Posen“. Publikacja Zechlina wnosi ciekawe wątki do wiedzy o tej jeszcze stosunkowo mało znanej i słabo zbadanej batalii. Wydanie jej polskiego przekładu w formie książkowej ma na celu przybliżenie polskiemu czytelnikowi tych niezwykłych wydarzeń sprzed ponad trzystu lat.” (tekst: Adam Kalbarczyk)

bitwa plakat