I Międzynarodowa Naukowa

Konferencja Zdalna we Wschowie

pod patronatem Wojewody Lubuskiego

Władysława Dajczaka

Oferta dla grup szkolnych

Zapraszamy grupy szkolne na lekcje muzealne związane z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej. Podstawą do zapoznania uczestników lekcji z tym ważnym historycznym wydarzeniem będą wykłady przygotowane w ramach I Międzynarodowej Naukowej Konferencji Zdalnej we Wschowie.

Przy zamawianiu lekcji muzealnych obowiązują zasady dostępne na: muzeum.wschowa.pl/edukacja/lekcje-muzealne/

Poniżej prezentujemy szczegółowy program konferencji:

Chcąc przypomnieć o dokonaniach oręża polskiego sprzed 100 lat, Muzeum Ziemi Wschowskiej przygotowało wideokonferencję z udziałem wybitnych przedstawicieli ze świata nauki, tak z Polski, jak i z zagranicy. Filmy z wykładami prelegentów od 4 października są udostępniane na stronie internetowej: muzeum.wschowa.pl i facebooku Muzeum. Wykłady będą ukazywać się cyklicznie, co tydzień:

  • 4 października: ,,Bitwa Warszawska 1920, czyli cud nad Wisłą” – dr Włodzimierz Kwaśniewicz;
  • 11 października: ;,,Braterstwo Polsko-Ukraińskie w Wojnie z Bolszewikami 1919-1921” – prof. Bohdan Hud;
  • 18 października: ,,Konflikt polsko-litewski o Suwalszczyznę w latach 1919–1920 – zarys ” – dr Krzysztof Skłodowski;
  • 25 października: ;,,Polacy i Węgrzy w przełomowych momentach historycznych, 1918-1956 – z perspektywy przyjaźni” – dr Janos Tischler;
  • 1 listopada: ,,Rozwód po wileńsku. Stosunki polsko-litewskie w kontekście wydarzeń 1920 roku” – dr Andrzej Pukszto;
  • 8 listopada: ,,1918-1920. Węgry – Polska” – Ákos Engelmayer;
  • 11 listopada: „Pomniki Bitwy Warszawskiej” – Przemysław Wojciech.

Kontakt:

edukacja.muzeum.wschowa@gmail.com

tel. 65 540 16 40 wew. 23