I Międzynarodowa Naukowa

Konferencja Zdalna we Wschowie

pod patronatem Wojewody Lubuskiego

Władysława Dajczaka

Osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata określił w tytule swojej książki Bitwę Warszawską brytyjski pisarz i polityk lord Edgar Vincent D’Abernon, a w artykule opublikowanym w 1930 r. podkreślał, że: „Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które byłoby mniej docenione”.

Chcąc przypomnieć o dokonaniach oręża polskiego sprzed 100 lat, Muzeum Ziemi Wschowskiej przygotowało wideokonferencję z udziałem wybitnych przedstawicieli ze świata nauki, tak z Polski, jak i z zagranicy. Filmy z wykładami prelegentów od 4 października są udostępniane na stronie internetowej: muzeum.wschowa.pl i facebooku Muzeum. Wykłady będą ukazywać się cyklicznie, co tydzień:

  • 4 października: ,,Bitwa Warszawska 1920, czyli cud nad Wisłą” – dr Włodzimierz Kwaśniewicz, historyk, znawca broni dawnej i uzbrojenia ochronnego, wykładowca akademicki, twórca i wieloletni dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze;
  • 11 października: ,,Braterstwo Polsko-Ukraińskie w Wojnie z Bolszewikami 1919-1921” – prof. Bohdan Hud,historyk, profesor Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, specjalista w zakresie relacji ukraińsko-polskich w XIX i XX w., laureat Nagrody im. Iwana Wyhowskiego przyznawanej przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego;
  • 18 października: ,,Konflikt polsko-litewski o Suwalszczyznę w latach 1919–1920 – zarys ” – dr Krzysztof Skłodowski, historyk, kustosz dyplomowany Muzeum Okręgowego w Suwałkach, regionalista, rekonstruktor historyczny i inicjator działań z zakresu historii ożywionej;
  • 25 października: ,,Polacy i Węgrzy w przełomowych momentach historycznych, 1918-1956 – z perspektywy przyjaźni” – dr Janos Tischler, historyk, dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, specjalista w zakresie polsko-węgierskich stosunków w XX w., zwłaszcza po 1945 r., ze szczególnym uwzględnieniem polskich wątków węgierskiej rewolucji 1956 r. oraz reakcji na wydarzenia w Polsce w latach 1980–1981;
  • 1 listopada: ,,Rozwód po wileńsku. Stosunki polsko-litewskie w kontekście wydarzeń 1920 roku” – dr Andrzej Pukszto, historyk, docent w Katedrze Politologii Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy;
  • 8 listopada: ,,1918-1920. Węgry – Polska” – Ákos Engelmayer, historyk i dyplomata, absolwent Historii na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1990-95 pierwszy ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce oraz po rozpadzie ZSRR również na Białorusi. Autor wielu artykułów i współautor filmów dokumentalnych dotyczących stosunków polsko-węgierskich. Były wykładowca historii Europy Środkowo-Wschodniej w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku;
  • 11 listopada: „Pomniki Bitwy Warszawskiej” – Przemysław Wojciech, historyk sztuki, kulturoznawca, adiunkt w Muzeum Ziemi Wschowskiej, kurator wystaw, między innymi,: „Od Marcina Rożka do Ivana Meštrovicia. Utracone i niezaistniałe projekty w przededniu II wojny światowej” (2019).