Dnia 3 czerwca 2014 r. o godzinie 15.30 w Muzeum Ziemi Wschowskiej zebrała się komisja konkursowa w składzie: Barbara Ratajewska, Marta Małkus, Aleksander Wilecki, Zuzanna Łaga, której celem było rozstrzygnięcie konkursu „Historia mojej rodziny – moje korzenie”. Konkurs został zorganizowany przez Archiwum Państwowe w Lesznie i Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie.
Komisja jednomyślnie wytypowała zwycięzców konkursu.

W grupie seniorów zwyciężył Pan Andrzej Szczudło.

W drugiej grupie wiekowej (IV-VI klasy szkół podstawowych) nagrodzeni zostaną: Bruno Sławomir Dębicki, Małgorzata Dokurno, Alicja Krawczyk i Jan Romanowicz.

W trzeciej grupie wiekowej (gimnazja i szkoły ponad gimnazjalne) zwyciężyła: Aleksandra Andrzejewska.

Z powodu braku zgłoszeń nie zostały przyznane miejsca w pierwszej grupie wiekowej (I-III klasy szkół podstawowych).

Jednocześnie komisja konkursowa uznała, iż poziom merytoryczny prac nie pozwolił na wyłonienie trzech pierwszych miejsc, przyznając tym samym wyróżnienie wszystkim wymienionym wyżej osobom, a także nagrody za udział pozostałym uczestnikom konkursu.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 6 czerwca (piątek) o godzinie 13.30 w Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Pl. Farnym 3.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i serdecznie gratulujemy.