Współpraca Muzeum Ziemi Wschowskiej z Archiwum Państwowym w Lesznie znalazła swój wyraz nie tylko w postaci „Dnia z Archiwum” (6.06.2014 r.), ale także poprzez cykl prelekcji skierowanych do młodzieży szkolnej. Prelekcje te, wygłoszone w dniu 12 czerwca 2014 r. przez pracownika Archiwum, panią Barbarę Ratajewską, poświęcone były tematyce wyborów w 1989 r. i wynikającej z nich dla społeczeństwa polskiego transformacji ustrojowej. Przybyłej młodzieży licealnej oraz gimnazjalnej przedstawiony został ciekawy obraz tamtych czasów – ze wskazaniem na okoliczności, które doprowadziły do wyborów (obrad w ramach „Okrągłego Stołu”) oraz następstw, które stały się trwałym elementem naszej nowej rzeczywistości.  Doskonałym tłem i punktem odniesienia do omawianych kwestii były plakaty tworzące ekspozycję „Wybory 1989 w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie”. Prelekcje były niewątpliwie interesującą lekcją najnowszej historii dla młodzieży.